Uddannelsen

Doula Support Uddannelsen er bygget op af 6 moduler (Dig som doula, graviditet, den naturlige fødsel, fødslen fortsat, barselsperioden og arbejdet som doula), hvor du lærer alt du skal vide for selvstændigt, at kunne gå ud og støtte gravide, fødende og nybagte mødre.
Uddannelsen foregår på små hold med max. 6 deltagere, hvor der veksles mellem teoretisk undervisning, øvelser, rollespil og gennemgang af cases fra det virkelige liv.
Der vil blive arbejdet med både massage og rebozo, og du lærer, hvordan du kan bruge de forskellige teknikker både under graviditet, fødsel og barsel, til glæde for de gravide, fødende og nybagte mødre.
Du vil under uddannelsen blive klædt på til selvstændigt, at kunne svare på spørgsmål og vejlede gravide, fødende og nybagte mødre, afholde fødselsforberedelse, både på hold og en-til-en, vide hvordan du skaber rum for trygge og gode fødsler ved nærværende og tillidsfuldt, at støtte den fødende i, at arbejde med sin krop, samt aflæser den fødendes krop, så du hele tiden bedst muligt kan støtte hende.


Som doula kan du sikre kontinuitet mellem graviditet, fødsel og barsel, hvilket er dokumenteret* at give kortere fødsler, mindre behov for smertelindring, færre indgreb, samt bedre fødselsoplevelser for både den fødende og hendes partner.
Under graviditeten, kommer du hjem til de gravide og deres partner, hvor I snakker om evt. tidligere fødsler, hvordan hendes graviditet er forløbet, hendes ønsker til fødslen og lave fødselsforbendeøvelser. Du kan hjælpe med at indhente og formidle informationer om de muligheder der er inden for graviditets, fødsels og barsels området.
Når fødslen går i gang, ringer den fødende til dig, og sammen aftaler I hvornår du skal komme til hende.
Du vil være tilstede under hele fødslen, og sikre tryghed, tillid, omsorg og ro. Alt sammen noget der fremmer fødselsprocessen og giver den fødende og hendes partner en bedre oplevelse, både af fødslen som helhed, og af deres evner til, at klare både fødslen og deres nye forældre rolle.
Efter fødslen kommer du som doula igen på besøg i hjemmet, hvor I får snakket fødslen igennem, og du kan svare på spørgsmål om første tid med en nyfødt i huset.
Som doula sikre du altså kontinuitet, tryghed, omsorg og nærvær gennem graviditeten, under fødslen og i den første barselstid.


Der vil under hele uddannelsen være fokus på DIG som doula. Du vil få afdækket dine særlige styrker, så du kan bruge dem i dit fremtidige arbejde med gravide, fødende og nybagte mødre, samt under hele uddannelsen og i forbindelse med dine 2 første doula fødsler, samt afholdelse af første fødselsforberedelseshold modtage supervision.
Ligesom du vil blive undervist i opstart af eget firma, prissætning og markedsføring, så du efter endt uddannelse er klar til, at starte op som selvstændig.
Du vil derfor efter uddannelsen gennem din viden, omsorg og nærvær, kunne gå ud og skabe rum for og støtte op om trygge og gode fødsler, til glæde for de fødende, deres partnere og ufødte børn.

* Doula effect

"At tage doula support uddannelsen er det bedste jeg har gjort for mig selv.
Anja er en yderst kompetent, hjertelig og rummelig underviser
Efter første modul var jeg ikke i tvivl. Jeg var kommet hjem. Jeg ER doula.
Det er ikke et erhverv men en livsstil og jeg elsker det.
Jeg føler mig i den grad klædt på til at gøre en forskel for de gravide og fødende.
Doula support netværket er helt unik. Du er aldrig alene. Sammen gør vi en forskel.
Og Anja er altid klar med råd og vejledning.
Går du med en drøm om at gøre en forskel for gravide, fødende og deres familier.
Så er Doula support uddannelsen lige noget for dig. Gør det!

Det er en ære at kunne kalde mig doula, uddannet ved Anja på doula support uddannelsen."

- Doula Pernille Kemph -

Uddannelsen er for dig, der...

 • Gerne vil, eller allerede arbejder med gravide, fødende og nybagte mødre
 • Gerne vil lære massage og rebozo-teknikker til brug under graviditet, fødsel og barsel
 • Ønsker at være en del af et netværk af dygtige, nærværende og passionerede doulaer

 

 • Ønsker faglig og personlig udvikling
 • Brænder for at gøre en forskel for gravide, fødende og nybagte mødre
 • Gerne vil være selvstændig
 • Gennem viden, omsorg og nærvær ønsker at skabe rum for og støtte op om gode og trygge fødsler
Doula Support Uddannelsen
Doula Support Uddannelsen
Doula Support Uddannelsen
Doula Support Uddannelsen

Modulerne

Dig som doula

Modul 1

Velkomst
Doulaens rolle og doula effekten
Til- og fravalg under graviditet, fødsel og i barselsperioden
Gennemgang af egne graviditeter, fødsler og barselsforløb
Opstart af egen virksomhed, markedsføring og prissætning


Graviditet

Modul 2

Doulaen under graviditeten
Graviditets ændringer, både fysisk, psykisk og hormonelt
Graviditets gener og afhjælpning af disse
Samtaler om tidligere fødsler inkl. traumatiske oplevelser
Babys position i bækkenet og rebozo til gravide

Den naturlige fødsel

Modul 3

Doulaen under fødslen
Den naturlige fødsel og hvordan vi støtter op om den
Seksualitet og fødsler
Fødselshormonerne og hvordan man bedst understøtter dem
Fødsels psykologi

Fødslen fortsat

Modul 4

Fødselskomplikationer og hvad vi kan gøre for at undgå dem
Babys position i bækkenet og rebozo under fødslen
Fødestillinger og vejrtrækningsøvelser
Opstart af egen virksomhed og markedsføring

Barselsperioden

Modul 5

Hvordan vi bedst støtter mor, far og baby efter fødslen
Efterfødselssamtale
Vejledning i og støtte til amning
God og sund tilknytning mellem mor og baby
Det komplicerede barselsforløb og hvad vi kan gøre
Barsels rebozo-lukning

Dig som doula

Modul 6

Arbejdet som doula
Rebozo under graviditet, fødsel og barsel
Fødestillinger og vejrtrækning
Opstart af egen virksomhed og supervision
Rollespil
Uddeling af uddannelses beviser
Afslutning

"Jeg tog uddannelsen i efteråret 2016 og det er noget af det bedste jeg nogensinde
har gjort for mig selv. Ikke nok med at jeg har fået en utrolig viden om kvinden,
graviditeten, fødslen, det lille nye menneske og hvordan det hele harmonere sammen.
Har jeg også fået en hel unik gave i form af indsigt i mig selv som kvinde
og mit eget graviditets, fødsels og barsels forløb.
At uddannelsen består af hele weekender gør at det er muligt at fordybe sig
på et meget højt plan, både i undervisning, samtale og øvelser.

Vi blev passet godt på og kunne derfor fordybe os og slappe af.
Det var en ekstra luksus at holdet ikke var så stort,
da det gav ro og tillid til at åbne op for egne følelser og oplevelser.
Efter endt uddannelse står jeg nu som doula, med et skønt netværk at spare,
snakke med og støtte mig op ad."

- Doula Mette Spørring Storm -

Du får:

 • Undervisning i lækre lokaler
  Intensiv og nærværende undervisning der veksler mellem teori og praktiske øvelser
 • Fuld forplejning under uddannelsen
  Du skal udelukkende selv sørger for transporten til og fra uddannelsen
 • Doula Support håndbogen
  Over 200 siders teoretisk gennemgang af graviditet, fødsel, barselsperioden og arbejdet som doula
 • Din egen rebozo
  Lækker vævet rebozo til brug i dit fremtidige doula arbejde
 • Mulighed for medlemskab af Doula Support
  Du kan vælge at blive en del af Doula Support, både på hjemmesiden og på Facebook
 • Online netværksgruppe under uddannelsen
  Online lukket netværksgruppe til sparring, vidensdeling og supervision under hele uddannelsesforløbet
 • Supervision af dit doula arbejde
  Supervision efter dine 2 første doula fødsler og første fødselsforberedelseshold

Doula Support Uddannelsen

Doula Support Uddannelsen
Doula Support Uddannelsen
Doula Support Uddannelsen
Doula Support Uddannelsen

"Inden jeg begyndte på Doula Support uddannelsen,
vidste jeg ikke ret meget om det at være doula.
Jeg har gennem uddannelsesforløbet lært utroligt meget, ikke kun om det at være doula,
men i høj grad også om mig selv.
Anja er super dygtig til at videregive sin store viden om, og glæde ved, doulafaget.
Hun er en entusiastisk, nærværende og omsorgsfuld underviser,
der forstår at få en lang undervisningsdag til at flyve afsted.
Doula support uddannelsen kan varmt anbefales, hvis du går med en uforløst doula i maven.
Anja, tak for et super godt uddannelsesforløb!"

- Doula Chamilla Østergaard -

Doula Support Uddannelsen
Doula Support Uddannelsen
Doula Support Uddannelsen
Doula Support Uddannelsen

Q & A

Q: Er en doula det samme som en jordemoder?
A:  Nej, som doula har du ikke, som jordemoderen det medicinske ansvar for fødslen, hvilket betyder, at du kan koncentrere dig 100% om den fødendes oplevelse af fødslen, og om at støtte hende, hendes partner og babyen.
Q: Kan man som doula overhovedet gøre en forskel?
A:  Ja. Tilstedeværelsen af en doula man kender, er dokumenteret, at have en gavnlig effekt både på længden af fødslen, nedsætter behovet for smertelindring og mængden af indgreb, samt giver bedre fødselsoplevelser, for både den fødende og hendes partner.
Q: Kan man få SU under uddannelsen?
A:  Nej, da uddannelsen ikke er anerkendt af SU styrelsen, er det ikke muligt at få SU under uddannelsen. Til gengæld ligger uddannelsen i weekenden, hvilket gør det muligt, at passe arbejde eller studie samtidig med, at man tager doula support uddannelsen.
Q: Kan doula support uddannelsen bruges i udlandet?
A:  Ja, faktisk er brugen af doulaer langt mere udbredt i blandt andet Sverige, England, Holland og USA end det er i Danmark, så du vil sagtens kunne arbejde som doula i udlandet.
Q: Er man som doula altid på arbejde?
A:  Både ja og nej. Som doula er man på kald i tiden op til en fødsel, hvilket vil sige, at ens fødende kan ringe hvert øjeblik det skal være og fortælle, at fødslen er i gang. Til gengæld har man fri, når ikke man er ude til fødsler, har fødselsforberedelses hold eller samtaler med gravide eller nybagte mødre.
Underviseren

Underviseren

Doula support uddannelsen undervises af

Anja Pedersen
Stifter af Doula Support Uddannelsen, uddannet doula og mor til 4 børn

Jeg hedder Anja Pedersen, og jeg brænder for at være med til, at skabe en verden, hvor gravide, fødende og nybagte mødre som en selvfølge oplever, at blive mødt med empati, nærvær, omsorg og tillid til dem selv og deres kroppe.

Jeg blev uddannet doula i 2006, og har siden været så privilegeret at følge adskillige kvinder og par gennem graviditeten, fødslen og den første tid med deres nyfødte. Der har jeg igen og igen oplevet hvilken forskel det gør, at kvinderne er trygge og har tillid til deres krop. En tryghed og tillid der helt naturligt bliver støttet gennem et kontinuerligt forløb med en doula, som gennem graviditeten, fødslen og barselsperioden yder omsorg, er nærværende og støtter kvinden i hendes ønsker. Noget jeg mener at alle kvinder har både ret til og krav på.

Jeg har siden jeg blev gravid med mit første barn i år 2000, været dybt fascineret af det mirakel det er, at bringe et nyt menneske til verden. Jeg har selv 4 børn, og ved derfor af erfaring, hvilken forskel det gør, at man som gravid, fødende og nybagt mor er tryg, føder med en fagperson man kender og har troen på, at ens krop er bygget til, at bære og føde børn.

Sideløbende med mit doula arbejde har jeg konstant sørget for faglig videreudvikling inden for alle områder af doula faget, og startede i 2014 Doula Support Uddannelsen, med det klare formål, at uddanne fagligt dygtige, nærværende og passionerede doulaer.

"Igår fik jeg indsigt i vigtigheden af vores Doula arbejde på et globalt plan.
Vi hjælper hele verden til at skifte over til de kvindelige værdier,
for selv vores fødsler er blevet maskuliniseret med mål, retning, kontrol og effektivisering.
Følelsen af at jeg i mit arbejde er med til at ændre verden i den rigtige retning
fylder mig med stor varme og glæde, og jeg vil gerne takke dig Anja for at have
hjulpet mig til at finde min rette vej her i livet"

- Doula Heidi Lykholt -

Doula Support Uddannelsen
Doula Support Uddannelsen
Doula Support Uddannelsen
Doula Support Uddannelsen

Har du spørgsmål?

Jeg hører meget gerne fra dig, så skulle du have spørgsmål om uddannelsen, eller noget du ønsker uddybet, så kontakt mig endelig, enten på telefon eller via skriftlig besked, her på siden eller via Doula Support Uddannelsen på Facebook.

Desværre ender mine e-mails nogen gange i spam mappen, så husk at tjekke der for svar.

Kontakt info

Doula Support Uddannelsen. Anja Pedersen

  Telefon: +45 6033 3800

kontakt@doulasupportuddannelsen.dk

Skriv til mig!

Doula Support Uddannelsen