05 maj 2015

At skaber rum for gode og trygge fødsler

At kunne skabe rum for gode og trygge fødsler er på mange måder essensen i en doulas arbejde. Naturligvis kan jeg ikke dække hele det komplekse område i et blogindlæg, men jeg håber, at få nok med til at du vil kunne mærke om det, at være doula er noget for dig?

For bedre at kunne forstå hvordan vi kan skabe rum for trygge og gode fødsler, må vi først dele begrebet op i 2 mindre,
lettere forståelige dele, nemlig:

 • Den praktiske og konkredte del
 • Den følelsesmæssige del 


Den praktiske, og konkredte del
Den praktiske og konkredte del, handler om omgivelserne. Hvordan vi kan understøtte og fremme fødselsprocessen ved at sørge for omgivelser der støtter den fødende, gør hende tryg og giver plads til, at hun kan indtage stillinger der hjælper hende under fødslen. Det er vigtigt, at kvinden allerede i graviditeten tænker over og vælger fødested ud fra hvor hun vil være mest tryg, kunne slappe godt af i ve-pauserne og give sig hen til fødslen.
Under fødslen bør de tilstedeværende sørger for, at omgivelserne nærer kvinden, at de indgyder hende tillid og tillader, at hun kan bevæge sig frit.
Det kan vi blandt andet gøre ved at:

 • Dæmpe belysningen
 • Opfordre den fødende til, at indtage stillinger der understøtter fødselsprocessen
 • Sørger for mad og drikke til den fødende
 • Hjælpe den fødende hvis hun ønsker at skifte stilling
 • Give massage og bruge rebozoen


Den følelsesmæssige del
Den følelsesmæssige del handler om, at den fødende bør være tryg og have tillid til sin krop.
En tryghed og tillid der bør skabes allerede under graviditeten, hvor hun via fødselsforberedelse, viden om fødsler og fødselshormonerne, lære hvordan hendes krop arbejder under fødslen, og hvordan hun bedst støtter den i, at føde hendes baby.
Under selve fødslen er det vigtigt, at den fødende oplever, at de der er omkring hende, også har tillid til hende og hendes krop, at de er trygge ved fødsler, og at de formår, at hjælpe hende hvis hun ind i mellem mister tilliden, bliver bange eller på anden måde kommer til at spænde op og dermed modarbejde kroppen.
Under fødslen bør vi derfor:

 • Udvise tillid til den fødende og fødselsprocessen
 • Opmuntre kvinden
 • Sørge for selv at være trygge og afslappet
 • Give den fødende omsorg
 • Være nærværende

Opsummering
Som doula kan du altså hjælpe med, at skabe rum for trygge og gode fødsler ved blandt andet, at dele din faglige viden med den gravide og hendes partner, opfordre til at de aktivt og velinformeret tager stilling til fødested, fødestilliner mm., at du underviser i fødselsforberedelse, lærer den gravide og hendes partner godt at kende under graviditeten, så du under fødslen ved hvordan du bedst støtter netop dem i, at få en god og tryg fødselsoplevelse.

Under uddannelsen
Under Doula Support Uddannelsen går vi selvfølgelig langt dybere, både i de praktiske og følelsesmæssige aspekter af trygge og gode fødsler, således at du blandt andet opnår en bred faglig viden om fødsler, fødselspsykologi, fødselshormoner og fødestillinger, samt grundlæggende er tryg ved fødsler. Alt sammen noget, der kombineret med de andre dele af uddannelsen, klæder dig på til selvstændigt, at kunne gå ud og støtte, gravide, fødende og nybagte mødre, samt skabe rum for gode og trygge fødsler.

 

Skrevet af: Anja Pedersen  05 maj 2015 Tilbage

Doula Support Uddannelsen