04 april 2016

Doula effekten

Doula effekten - Flere større studier har påvist, at det at have en doula påvirker fødselsforløbet meget positivt og målbart, hvilket har fået navnet doula effekten.


I 2012 blev en større samling af 22 mindre studier med i alt over 15.000 fødende, publiceret her.

Kvinderne var inddelt i 2 grupper, en der havde kontinuerlig en-til-en støtte under fødslen og en gruppe der fødte under normale forhold. Den kontinuerlige en-til-en støtte blev givet af jordemødre og sygeplejersker (9 studier), doulaer (5 studier), pensionerede sygeplejersker (1 studie), fødselsforberedelses undervisere (1 studie) og kvindens veninde eller andre i hendes personlige omgangskreds (6 studier).

 

Studiet viser tydeligt, at de kvinder der havde kontinuerlig en-til-en støtte under fødslen havde en langt større sandsynlighed for at føde naturligt og ukompliceret, mens den gruppe der ikke havde en-til-en støtte oplevede flere komplikationer, et større behov for smertelindring og havde en meget forøget risiko for at få en dårlig fødselsoplevelse.

Samtidig er det meget overraskende tydeligt at der også er en sammenhæng mellem den støtte den fødende modtager under fødslen og risikoen for, at der blev foretaget akut kejsersnit, faktisk havde kvinderne der fødte med kontinuerlig støtte 28% mindre risiko for akut kejsersnit!

 

Doula effekten

I studiet blev det også undersøgt om det gjorde nogen forskel hvem der støttede kvinden, om det var en jordemoder, veninde eller doula der var tilstede hos hende og støttede hende under fødslen.
Man undersøgte her 6 forhold: Behov for smertelindring, brug af kunstig oxytocin (ve-drop), vaginal fødsel, kejsersnit, behov for at baby skulle indlægges på børneafdelingen efter fødslen og risikoen for at kvinden fik en dårlig fødselsoplevelse.

I 4 ud af 6 tilfælde* fandt man at de bedste resultater var når kvinden var støttet af en doula og i de sidste 2 fandt man ikke nogen betydelig forskel i forhold til hvem der støttede kvinden:

31% mindre behov for kunstig oxytocin*

28% mindre risiko for kejsersnit*

12% større sandsynlighed for en naturlig fødsel*

9% mindre behov for smertelindring

14% mindre risiko for at baby efterfølgende indlægges på børneafdelingen

34% lavere sandsynlighed for at kvinden får en dårlig fødselsoplevelse*


Hvorfor gør doulaer en så markant forskel?

Der er flere grunde til at doulaer har en så positiv effekt på fødslens forløb, de 3 primære er at vi som doulaer skaber rum for fødslen, at det at have en doula, der kontinuerligt er tilstede, støtter, opmuntre, yder omsorg og er tryg ved fødsler, er smertelindrende i sig selv, og sidst med ikke mindst fordi vi som doulaer kender mor og far og under fødslen har fokus 100% på mors og fars oplevelse af fødslen, deres behov, ønsker og valg og hvordan vi hele tiden bedst muligt kan hjælpe og støtte dem til at få den fødsel de drømmer om. Alt sammen det der kort beskrives som doula effekten og netop fremmer fødslen og reducere både behovet for smertelindring og risikoen for komplikationer.Under uddannelsen

På Doula Support Uddannelsen snakket vi rigtig meget om netop doula effekten, hvad den betyder, hvad den egentlig er og hvad der skal til for at vi opnår den til glæde for de fødende, deres partnere og babyer.

Vi kommer dermed omkring og i dybden med alt det, du som doula kan og bør gøre, netop for at sikre, at de kvinder du føder med opleveler doula effekten. Således at du efter endt uddannelse er klædt på til selvstændigt at kunne gå ud og støtte gravide, fødende og nybagte mødre, med fokus på at de får glæde af doula effekten.

 

 

Skrevet af: Anja Pedersen  04 april 2016 Tilbage

Doula Support Uddannelsen