30 juni 2016

Til- og fravalg

Til- og fravalg under graviditet, fødsel og barsel


En meget stor del af doula arbejdet ligger i graviditeten, hvor vi foruden at lærer mor og far godt at kende, får et indgående kendskab til deres ønsker, drømme og frygt, også snakker rigtig meget om alle de tilbud der er til gravide, fødende og nybagte mødre.

Tilbud, som mange gravide, fødende og nybagte mødre desværre ikke får sat sig tilstrækkeligt ind i, og derfor har svært ved at træffe et informeret valg omkring.

Som doula er det derfor vigtigt at vi spørger ind til mors tanker om f.eks. scanninger, blodtryksmålinger, valg af fødested, indvendige undersøgelser, igangsættelse, CTG-monitorering, smertelindring, K-vitamin injektion, hørescreening mm.

Ikke fordi vi har nogen agenda om hvad der er rigtigt eller forkert, tvært imod. Som doulaer tager vi ikke stilling til disse tilbud på familiens vegne, men støtter udelukkende mor og far i, via samtaler, informationssøgning, tillid og støtte, at vælge det der er rigtigt for dem. Et valg der kræver at de for det første ved, at det reelt er et tilbud og for det andet har sat sig tilstrækkeligt ind i emnet til at kunne vælge til eller fra, ud fra hvad der er det rigtige for dem.

En stor del af doula arbejdet består derfor i, at snakke med mor og far om de mange tilbud, hjælpe dem med at finde informationer om fordele, ulemper, risiko og alternativer, samt vigtigst af alt, at støtte dem i, at kun de ved hvad der er rigtigt for netop dem og deres baby.

 

Hvorfor er det så vigtigt med de til- og fravalg?

At de tilbud der er til de gravide, fødende og nybagte mødre fylder meget, også for os som doulaer, skyldes at det er essentielt for mor og far, at de for at få den fødsel de drømmer om, sætter sig ind i hvilke omstændigheder der vil kunne både hjælpe og støtte dem i den retning og hvilke der kan risikere at fjerne dem fra deres ønske, således at de på et velinformeret grundlag kan både planlægge og vælge til og fra, ud fra hvad der er rigtigt for netop dem. At mor og far er bevidst om de mange tilbud, hvad til og fravalg betyder for dem, hvilke fordele og ulemper der er ved de forskellige tilbud og derefter vælger hvad de finder rigtigt, giver dem en enestående mulighed for at få den graviditet, fødsel og barselsperiode de drømmer om. Sagt på en anden måde:

 

Din krop

Din baby

Din fødsel

Dit valg

 

Under uddannelsen

Under uddannelsen fylder til- og fravalg derfor en del, både når vi snakker graviditet, fødsel og barsel, og vi kommer omkring de forskellige tilbud, deres fordele og ulemper og mest af alt, om vigtigheden af at mor og far har taget stilling til dem og truffet de valg der er rigtige for dem, samt hvordan vi som doulaer bedst støtter dem i dette.

 

Skrevet af: Anja Pedersen  30 juni 2016 Tilbage

Doula Support Uddannelsen